AKTUALNOŚCI

System wsparcia doradczego dotyczący efektywności energetycznej oraz OZE

3 marca 2016 roku Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisali umowę na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

  W ramach tego projektu powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców działających w każdym województwie. Nieodpłatnie będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej dla działań dotyczących efektywności energetycznej.

 

  Doradztwo będzie obejmować:
 • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
 • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
 • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
 • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
 • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.
 •  

    Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jego budżet wyniesie blisko 129 mln złotych. Szczegóły można znaleźć na stronie poiis.nfosigw.gov.pl.

   

    Źródło: energetyka.wnp.pl, dostęp 4.03.2016.
  4 marca 2016

  slogan

  GREEN ECONOMY DAYS 2018 – Lwów, UKRAINA

  green_economy-days_2018

   

  W dniach 16-17 listopad we Lwowie odbędzie się konferencja Green Economy Days, której Organizatorem jest Lwowskie Centrum Wsparcia Biznesu. To już kolejna edycja konferencji, której celem jest wspieranie rozwoju rynków gospodarki ekologicznej  oraz podnoszenie świadomości obecnych i potencjalnych uczestników rynku tak aby wspólnie dbać o ochronę środowiska naturalnego.  Podczas dwudniowej konferencji szczegółowo zostaną omówione tematy dotyczące m.in.:

  • Ewolucji modeli biznesowych na ukraińskim rynku biomasy stałej
  • Regionalnych i lokalnych rynków biomasy o zamkniętych obiegach – prywatny lub wspólnotowy dylemat własności
  • Modeli zarządzania odpadami stałymi i ich wdrażaniem na Ukrainie
  • Roli zachęt finansowych i dostępu do finansowania na rozwój rynku
  • Obecnej sytuacji w zakresie ustanawiania rynku dla ZSEE
  • Ukraińskiego projektu systemu WEEE

   

  Szczegółowy plan wydarzenia znajdą Państwo tutaj

   

  Z przyjemnością informujemy, że wśród zaproszonych gości znajduje się ekspert i Prezes Zarządu Biocontrol pan Adam Sarnaszek. Ponadto wśród prelegentów, zaproszonych gości i uczestników znajdą się m.in.:

  • Producenci biomasy stałej i roślin energetycznych
  • Producenci ciepła i energii na bazie biomasy
  • Przedsiębiorstwa gospodarki odpadami (w tym producenci biogazu)
  • Inwestorzy
  • Przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych
  • Przedstawiciele władz lokalnych (gł. odpowiedzialnych za zarządzanie energią i odpadami)
  • Eksperci terenowi, konsultanci, powiązani kierownicy projektów, inni

   

  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji

  Jednocześnie zapraszamy na stronę Organizatora tutaj