AKTUALNOŚCI

Korespondencja pomiędzy URE a Ministerstwem Energii

...Korespondencja pomiędzy Urzędem Regulacji Energetyki a Ministerstwem Energii nt. dążenia do usprawnienia wydania świadectw pochodzenia przez Prezesa URE poprzez nałożenie na wnioskodawców obowiązku należytej staranności w gromadzeniu materiału dowodowego, niezbędnego dla zgodnego z przepisami prawa otrzymania wsparcia ze środków publicznych... WIĘCEJ

 

  pismo z ministerstwa male
28 kwietnia 2016