Konsultanci BIOCONTROL Sp. z o.o. są autoryzowanymi auditorami systemów ENplus/ DINplus (sprawdź: http://www.enplus-pellets.eu/about-enplus/inspection-bodies/). Świadczymy kompleksowe usługi dla branży pelletu drzewnego, a w tym m.in.:
1) POMOC I DORADZTWO PRZY UZYSKIWANIU CERTYFIKATÓW JAKOŚCI DLA PELLETU DRZEWNEGO ENplus i DINplus
2) ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW ZAKŁADOWYCH
3) SZKOLENIA PERSONELU PRODUKCYJNEGO I LABORANTÓW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANDARDÓW CERTYFIKACJI
4) KOORDYNACJA PROCESU ZATWIERDZANIA WORKA PRZEZ EPC I DINCERTCO
5) BADANIA LABORATORYJNE W AUTORYZOWANYM PRZEZ EPC I DINCERTCO LABORATORIUM BADAWCZYM
6) JESTEŚMY KRAJOWYM PUNKTEM KONTAKTOWYM W SPRAWACH PROCESÓW CERTYFIKACJI W SYSTEMACH ENplus i DINplus

 

POBIERZ FOLDER

 
 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 
 
W ramach projektu oferujemy:
– opracowania dokumentacji systemu jakości dla peletu drzewnego zgodnie ze standardami ENplus/ DINplus;

– opracowania systemu zakładowej kontroli produkcji mającej na celu utrzymanie parametrów jakościowych dla peletu drzewnego zgodnie ze standardami ENplus/ DINplus;

– doradztwa w zakresie wyposażenia i organizacji laboratorium zakładowego wraz z przygotowaniem instrukcji stanowiskowych w laboratorium;

– opracowanie systemu nadzorowania sprzętu kontrolno-pomiarowego w zakładzie granulacji peletu zgodnie ze standardami ENplus/ DINplus;

– pobrania próbki peletu drzewnego w fazie rozruchu oraz wykonania wstępnych badań typu w laboratorium zewnętrznym pod kątem wymaganych w standardzie ENplus i normie ISO 17225-2 parametrów oraz sporządzenie raportu klasyfikacyjnego na podstawie wyników badań otrzymanych w laboratorium zewnętrznym;
– szkolenia personelu z zakresu wymagań dla systemu certyfikacji wg schematu certyfikacji ENplus/ DINplus, dokumentacji systemu jakości obowiązującej w zakładzie, wymagań jakościowych dla peletu drzewnego wg normy ISO 17225-2 oraz metodologii badań parametrów peletu drzewnego w ramach laboratorium zakładowego;

– wdrożenia ww. działań w struktury zakładu granulacji peletu drzewnego w celu spełnienia wymagań opisanych w standardach certyfikacji.